Het Rozendaalse Veld/Zand

 

Het Rozendaalse Veld is van oorsprong geŽrfdengrond welke om deling,voortvloeiende uit de Markenwet van 1886, te voorkomen in 1917 en 1921 onder stringente voorwaarden geschonken is aan de gemeente Rheden. Zie hiervoor de schenkingakten. Het in 1997 gesloten convenant zet nog eens de puntjes op i. Jaarlijks worden de afspraken uit het convenant geŽvalueerd tijdens de Heideschouw. Om de heide te onderhouden wordt elk jaar op de laatste zaterdag in februari een Heidewerkdag georganiseerd.

 

Informatieborden Rozendaalse Zand

De informatieborden op het Rozendaalse Veld zijn vernieuwd.

 

 

Herstel Rozendaalse Zand

De gemeente Rheden heeft in overleg met de GeŽrfden van het dorp Velp besloten om het Rozendaalse Zand in ere te herstellen. Dit voormalige stuifzand is in de afgelopen decennia vol gegroeid met bomen, grassen en mossen. Ook zijn in het verleden delen van het Rozendaalse zand beplant met naaldbos. Als het aan de gemeente ligt, wordt het Rozendaalse zand volgend jaar omgevormd naar het oorspronkelijke stuifzand.

 

In de 19de eeuw bestond de Veluwe voor een groot deel uit stuifzand. Na de grootschalige inplant met bos is daar nog maar weinig van over. De laatste resten verdwijnen omdat ze te klein zijn en de wind geen vat meer heeft op het zand. Dit is jammer, omdat op stuifzand zeldzame planten en dieren voorkomen. In de afgelopen jaren zijn op de Veluwe weer enkele stuifzandgebieden hersteld. De gemeente Rheden wil hieraan graag haar steentje bijdragen. In het afgelopen jaar is onderzocht of herstel van het Rozendaalse Zand mogelijk is. Deskundigen zijn enthousiast over de kansen in dit gebied. Het Ministerie van LNV ondersteunt het idee en heeft een subsidie ter beschikking gesteld. Daarmee lijkt de weg vrij om tot realisatie over te gaan.

 

De komende tijd zal eerst worden benut om verschillende procedures te doorlopen, want de nodige vergunningen en ontheffingen zijn nodig. Om het stuifzand te herstellen moet namelijk ongeveer 17 hectare bos worden gekapt. De gemeente Rheden gaat deze oppervlakte elders compenseren. Gemeente Rheden wil januari 2008 starten met het vellen van het bos. De werkzaamheden zijn zomer 2009 gereed.

 

Met de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met kwetsbare plant- en diersoorten, zoals allerlei soorten korstmossen, vlinders, vogels en reptielen. Dit kan door de planning op de seizoenen aan te passen, dit betekent bijvoorbeeld niet kappen in het broedseizoen. Ook worden plekken met veel zeldzame soorten gespaard. Zo kunnen zij zich snel over hun nieuwe leefgebied verspreiden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het publieksbureau van gemeente Rheden (026) 49 76 911.